Plieuse EUROFOLD 435


4 poches 

N° série : 20595